Konferencja Wyzwania samorządu do roku 2020 – Chlewiska 2016

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, przed Samorządami stoi wiele wyzwań. Platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie była konferencja „Wyzwania samorządu do roku 2020”. W ramach jednej z sesji wykładowych wygłosiliśmy prelekcję pt. „Systemy Informacji Przestrzennej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. W prezentacji skupiliśmy się na omówieniu roli wspomnianych systemów, wyzwaniach, jakie niesie za sobą ich wdrożenie oraz o dobrych praktykach podczas codziennej pracy.

Organizatorem konferencji była Fundacja Centrum Europy Lokalnej we współpracy z Centralną Izbą Gospodarczą InnoTech.