Konferencja Stop Suszy – Warszawa 2017

Konferencja Stop Suszy – Warszawa 2017

„STOP SUSZY” to konferencja poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas konferencji dr Małgorzata Stolarska miałą okazję przybliżyć uczestnikom pojęcie suszy jako zjawiska naturalnego. Wspólnie z dr Anetą Afelt, prof. dr hab. Katarzyną Dąbrowską-Zielińską i dr Marcinem Stępniem mieliśmy okazję zaprezentować wyniki swoich prac dotyczących identyfikacji zjawiskaWięcej oKonferencja Stop Suszy – Warszawa 2017[…]

Ogólnopolska konferencja Stop Suszy

Ogólnopolska konferencja Stop Suszy

W najbliższą środę, 27 września, nasi przedstawiciele zaprezentują swoje wystąpienia podczas organizowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ogólnopolskiej konferencji „Stop Suszy”, poświęconej wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas konferencji, dr Małgorzata Stolarska wygłosi trzy referaty: referat wprowadzający dotyczący suszy jako zjawiska naturalnego; wspólnie z dr Anetą Afelt, prof.Więcej oOgólnopolska konferencja Stop Suszy[…]

Konferencja Środowisko Informacji – Warszawa 2016

Konferencja Środowisko Informacji – Warszawa 2016

W dniach 21-22 listopada 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „Środowisko informacji”. W ramach II sesji plenarnej „Zasoby hydrologiczne i geologiczne”, moderowanej przez p.Tomasz Nałęcza z Państwowego Instytutu Geologicznego/Państwowego Instytutu Badawczego mieliśmy okazję przybliżyć uczestnikom zagadnienie identyfikacji i ryzyka suszy. W prezentacji skupiliśmy się głównie na przedstawieniu wskaźników suszy i zbudowanych naWięcej oKonferencja Środowisko Informacji – Warszawa 2016[…]

Konferencja Mapywodkan.pl – Uniejów 2016

Konferencja Mapywodkan.pl – Uniejów 2016

W dniach 28-29 września 2016, na terenie Term Uniejów, odbyła się konferencja „mapywodkan.pl – GIS Niezbędny skłądnikiem w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym”. W ramach jednej z sesji referatowych wprowadziliśmy uczestników w tematykę nowych możliwości finansowania działań inwestycyjnych związanych z budową i wdrażaniem inteligentnych, informatycznych systemów dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, możliwych do realizacji przy wykorzystaniuWięcej oKonferencja Mapywodkan.pl – Uniejów 2016[…]

Konferencja Wyzwania samorządu do roku 2020 – Chlewiska 2016

Konferencja Wyzwania samorządu do roku 2020 – Chlewiska 2016

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, przed Samorządami stoi wiele wyzwań. Platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie była konferencja „Wyzwania samorządu do roku 2020”. W ramach jednej z sesji wykładowych wygłosiliśmy prelekcję pt. „Systemy Informacji Przestrzennej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. W prezentacji skupiliśmy się na omówieniu roli wspomnianych systemów, wyzwaniach, jakie niesie za sobą ichWięcej oKonferencja Wyzwania samorządu do roku 2020 – Chlewiska 2016[…]