IV Forum BioGIS – Poznań 2015

W dniach 28 – 29 października 2015 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się IV Forum BioGIS poświęcone wykorzystaniu technologii GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną. Głównym zagadnieniem tej edycji imprezy było wykorzystanie narzędzi analitycznych i danych przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko.

Organizatorem forum byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Esri Polska. Partnerem technologicznym IV Forum była firma MGGP Aero.