Konferencja Środowisko Informacji – Warszawa 2016

W dniach 21-22 listopada 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „Środowisko informacji”. W ramach II sesji plenarnej „Zasoby hydrologiczne i geologiczne”, moderowanej przez p.Tomasz Nałęcza z Państwowego Instytutu Geologicznego/Państwowego Instytutu Badawczego mieliśmy okazję przybliżyć uczestnikom zagadnienie identyfikacji i ryzyka suszy.

W prezentacji skupiliśmy się głównie na przedstawieniu wskaźników suszy i zbudowanych na ich podstawie założeniach identyfikacji poziomu natężenia samego zjawiska suszy, jak i skali potencjalnego ryzyka, czyli narażenia na skutki występowania susz. Opowiedzieliśmy także o zastosowaniu metod geostatystycznych GIS i dyskretyzacji wyników przez uśrednienie w model siatki pól podstawowych siatki heksagonalnej.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.