Konferencja Stop suszy! Bądźmy mądrzy przed szkodą! Warszawa 2019

konferencja Warszawa 22.03.2019, broszury Stop suszy!
Konferencja Stop suszy! Warszawa 2019

W dniu 22 marca w Warszawie odbyła się konferencja Stop suszy! Zorganizowana przez PGW Wody Polskie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie odbyło się w ramach działań związanych z projektem „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego z funduszy europejskich. Wydarzenie zorganizowane w Bibliotece Uniwersytetu  Warszawskiego skupiło ponad 150 uczestników, w tym szerokie grono specjalistów z  obszaru gospodarowania wodami.

Konferencja została zorganizowana w Światowy Dzień Wody obchodzony w tym roku pod hasłem „Leaving no one behind” (w wolnym tłumaczeniu z ang. nie pozostawiając nikogo w tyle) stanowiące nawiązanie do narastających problemów związanych ze zjawiskiem suszy.

konferencja Warszawa 2019, stop suszy, relacja
Konferencja Stop suszy! Warszawa 2019

Tematyka konferencji poświęcona była  wprowadzeniu do zagadnienia jakim jest pierwszy w Polsce kompleksowy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. W programie znalazły się wystąpienia związane z kontekstem prawnym i planistycznym umiejscowieniem powstającego planu, Programem Rozwoju Retencji, identyfikacją poszczególnych typów suszy (atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna i hydrogeologiczna), zasobami dyspozycyjnymi wód, wrażliwością obszarów na skutki suszy oraz zmianami klimatycznymi w Polsce w odniesieniu do suszy. Przedstawione zostały także pierwsze ogólne wyniki ankietyzacji realizowanej pośród przeszło 3,5 tysiąca interesariuszy. Na koniec konferencji umożliwiono uczestnikom zadawanie pytań do prelegentów, pozostawiając czas na merytoryczną dyskusję.

Szczególnym akcentem konferencji było przedstawienie ambasadora projektu aktora, dziennikarza Łukasza Nowickiego, od 9 lat pełniącego  funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Ambasador projektu Łukasz Nowicki oraz Prezes Wód Polskich Przemysława Daca wręczyli dyplomy i nagrody przedstawicielom 20 instytucji i podmiotów. Nagrodzeni zostali za rzetelne i szybkie wypełnienie ankiety zrealizowanej na potrzeby opracowania planu.

Zainteresowanych szczegółami wydarzenia zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami na stronie stopsuszy.pl.

Zapraszamy również na następną konferencję z cyklu Stop suszy! Termin to 18 czerwca w Bydgoszczy.  Tematyka tym razem skupi się na katalogu działań i aspektów prawnych wdrażania PPSS.