Ogólnopolska konferencja Stop Suszy

27 września 2017 r w Warszawie odbyła się organizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogólnopolska konferencja „STOP SUSZY” poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Prelegentami byli członkowie naszego zespołu realizujący prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy pn. „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania” w ramach zamówienia pn. „Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

Agenda spotkania i materiały dostępne na stronie:

http://stopsuszy.pl/konferencja-stop-suszy/

Zapraszamy do lektury!

Wszelkie szczegóły dotyczące zadań związanych z opracowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy na stronie: www.stopsuszy.pl