Ogólnopolska konferencja Stop Suszy

W najbliższą środę, 27 września, nasi przedstawiciele zaprezentują swoje wystąpienia podczas organizowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ogólnopolskiej konferencji „Stop Suszy”, poświęconej wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas konferencji, dr Małgorzata Stolarska wygłosi trzy referaty:

  • referat wprowadzający dotyczący suszy jako zjawiska naturalnego;
  • wspólnie z dr Anetą Afelt, prof. dr hab. Katarzyną Dąbrowską-Zielińską i dr Marcinem Stępniem zaprezentują wyniki swoich prac dotyczących identyfikacji zjawiska suszy, obszarów zagrożonych suszą i narażonych na jej skutki;
  • wspólnie z dr Marcinem Stępniem  zaprezentują wyniki swoich prac dotyczących wytycznych analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.

Podczas konferencji wystąpi także dr Sebastian Szklarek, który będzie mówił o organizacji struktury przeciwdziałania skutkom suszy.

Zapraszamy do udziału w konferencji! Wszelkie szczegóły na stronie: www.stopsuszy.pl