Projekt ESA- Service4Drought

1 czerwca 2017 w siedzibie ESRIN (Centrum Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej) w Rzymie (Frascati) odbyło się Spotkanie Negocjacyjne Projeku „Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych” finansowanego przez ESA. 1 lipca 2017 r. to ustalona data uruchomienia projektu.

The Negotiation Meeting „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data” took place on June 01, 2017 at ESRIN (the ESA Centre for Earth Observation) in Roma Fracsati (Italy). The Kick of the Project was started on the July 1st 2017.