Projekt ESA PL

Podstawowe informacje:

Tytuł  projektu ESA: Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum.pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych)

ESA projekt suszyProjekt jest finansowany przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) w ramach Konkursu dedykowanego dla Sektora Przedsiębiorstw w Polsce. Projekt rozpoczął się z dniem 1 lipca 2017 r. a jego zakończenie  planowane jest na połowę 2020 roku. Realizacja odbywa się poprzez konsorcjum, dwóch głównych wykonawców: WIND-HYDRO (Lidera Projektu) oraz Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji.

Cel projektu:

Celem  Projektu jest opracowanie kompleksowego i operacyjnego Systemu Monitorowania Zjawiska Suszy na podstawie danych satelitarnych oraz danych naziemnych. Projektowane rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby zdefiniowane przez sektory gospodarki, najbardziej zależne od zasobów wody, tj.: sektor energetyczny, rolniczy, leśny, środowisko jako wody powierzchniowe jak również organy zarządzające gospodarką wodną.

Oczekiwane rezultaty

W ramach projektu opracowany zostanie System przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych (dane in-situ) oraz ich fuzji z danymi satelitarnymi, celem zbudowania operacyjnego Serwisu w formie Platformy Internetowej. Dostarczać ona będzie w sposób operacyjny map zasięgu suszy oraz prognozy jej wystąpienia, wraz z wyceną wymiernego wpływu warunków suszy na wybrane sektory gospodarki.

Planowane prace

Prace badawcze w projekcie obejmować będą procesy porównania danych naziemnych – hydrologicznych i meteorologicznych z informacją pozyskaną z danych satelitarnych. Porównanie tych danych pozwoli na wypracowanie wskaźników satelitarnych implikujących rozpoczęcie warunków suszy jak również zasięgu zjawiska.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami proponowanego Serwisu suszy są użytkownicy z następujących sektorów gospodarki: energetycznego, rolniczego, leśnego jak również organy  zarządzające gospodarką wodną.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawie projektu Service4Drought pod mailem:

info@windhydro.pl