Nauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy

Nauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy

W okresie od grudnia 2013 do sierpnia 2014 w firmie WIND-Hydro realizowany był projekt stażowy Nauka i Biznes to dobre połączenie!, w ramach działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt koordynował Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Cel projektu to wsparcie iWięcej oNauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy[…]