Projekt stażowy 2017

Projekt stażowy 2017

31 lipca 2017 r dobiegł końca miesięczny staż dwóch uczennic realizowany w WIND-HYDRO. Staż realizowany był w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”. Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Więcej oProjekt stażowy 2017[…]