Projekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017

Projekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017

31 lipca 2017 r. zakończyliśmy w WIND-HYDRO miesięczny staż dwóch uczennic ZSETH. Staż realizowaliśmy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”. Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków UE w ramach EFSF, RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.Więcej oProjekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017[…]