Umowa na opracowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy podpisana!

Umowa na opracowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 listopada 2018 r. zawarliśmy umowę jako członek konsorcjum firm: na realizację prac  nad opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Prace wykonywane są na zlecenie PGW Wody Polskie (nr umowy KZGW/3/2018) w ramach projektu: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Współfinansowanie projektu nr: POIS.02.01.00-00-0015/16 pochodzi ze środków europejskich POIiŚWięcej oUmowa na opracowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy podpisana![…]