Rozpoczęła się ankietyzacja do Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Rozpoczęła się ankietyzacja do Planu przeciwdziałania skutkom suszy

17 grudnia 2018 r. to data rozpoczęcia procesu ankietyzacji realizowanego na rzecz PPSS. Czyli w ramach zadań zmierzających do opracowania dokumentu planistycznego w gospodarowaniu wodami pn. Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Celem niniejszej ankietyzacji jest przede wszystkim zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Ankieta dotyczy nieWięcej oRozpoczęła się ankietyzacja do Planu przeciwdziałania skutkom suszy[…]