Zarządzanie suszą w gospodarce wodnej – szansa na poprawę sytuacji.

Zarządzanie suszą w gospodarce wodnej – szansa na poprawę sytuacji.

Zarówno w gospodarce wodnej, jak i w rolnictwie tematyka suszy została podjęta na najwyższym szczeblu jaki jest przewidziany w ustawodawstwie krajowym. Działania drugiego cyklu planistycznego, który aktualnie obowiązuje w gospodarce wodnej przewidują powstanie do końca 2020 roku planu przeciwdziałania skutkom suszy (Ustawa Prawo wodne, Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). ZaWięcej oZarządzanie suszą w gospodarce wodnej – szansa na poprawę sytuacji.[…]