Konferencja „Stop suszy! – katalog kluczowych działań” w Bydgoszczy

Konferencja „Stop suszy! – katalog kluczowych działań” w Bydgoszczy

18 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy Marek Gróbarczyk  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otworzył II ogólnopolską konferencję Stop Suszy. W konferencji wzięli udział także Przemysław Daca – Prezes PGW Wody Polskie oraz Mikołaj Bogdanowicz- Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział rozpoczęcie Programu Rozwoju Retencji (PRR), którego realizacja  zaplanowana jest na lata 2020-2027 i maWięcej oKonferencja „Stop suszy! – katalog kluczowych działań” w Bydgoszczy[…]