Spotkanie eksperckie: Stop suszy i powodzi – program rozwoju małej i dużej retencji.

Spotkanie eksperckie: Stop suszy i powodzi – program rozwoju małej i dużej retencji.

Dnia 6 lipca 2019 w ramach konwencji Myśląc Polska w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się panel ekspercki poświęcony tematyce przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi w kontekście opracowywanego  Programu Rozwoju Retencji i Planu przeciwdziałania skutkom suszy. W gronie panelistów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,Więcej oSpotkanie eksperckie: Stop suszy i powodzi – program rozwoju małej i dużej retencji.[…]