Zaproszenie na konsultacje społeczne Stop suszy!

Zaproszenie na konsultacje społeczne Stop suszy!

15 sierpnia 2019 to data kiedy rozpoczynają się półroczne, ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Uwagi do projektu planu można składać online na stronie konsultacjesusza.pl. Również tam w zakładce „O PPSS” zamieszczono cały dokument planu do pobrania. O tym jak ważny jest udział każdego z nas w konsultacjach, przypomina ambasador projektu Stop suszy!Więcej oZaproszenie na konsultacje społeczne Stop suszy![…]