Cykl spotkań konsultacji społecznych PPSS. START POZNAŃ 11 września

Cykl spotkań konsultacji społecznych PPSS. START POZNAŃ 11 września

Od 15 sierpnia trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. W ramach konsultacji zaplanowano 15 spotkań w 15 miastach Polski. Pierwsze spotkanie konsultacyjne już 11 września w Poznaniu, kolejne dzień później w Zielonej Górze. Zapraszamy do dyskusji i udziału w konsultacjach. Szczegóły poszczególnych spotkań udostępniane będą na stronie stopsuszy.pl. Rejestracja na każde zeWięcej oCykl spotkań konsultacji społecznych PPSS. START POZNAŃ 11 września[…]

Mapy zagrożenia suszą w ramach PPSS

Mapy zagrożenia suszą w ramach PPSS

W ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) udostępnione zostały mapy zagrożenia suszą na obszarze Polski. Prezentowane mapy powstały w ramach analiz przeprowadzonych na potrzeby PPSS, gdzie zidentyfikowano zasięg obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy i oceniono poziom zagrożenia występowaniem susz w Polsce. W efekcie opracowane zostały oddzielne mapy zagrożenia suszą dla jej poszczególnychWięcej oMapy zagrożenia suszą w ramach PPSS[…]