Mapy zagrożenia suszą w Polsce

Mapy zagrożenia suszą w Polsce

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy W ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) udostępnione zostały mapy zagrożenia suszą na obszarze Polski. Prezentowane mapy powstały w ramach analiz przeprowadzonych na potrzeby PPSS, gdzie zidentyfikowano zasięg obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy i oceniono poziom zagrożenia występowaniem susz w Polsce. W efekcie opracowane zostały oddzielne mapyWięcej oMapy zagrożenia suszą w Polsce[…]