Czy Polsce w 2020 grozi susza?

Czy Polsce w 2020 grozi susza?

Czy  Polsce ponownie grozi susza? Czy rok 20020 będzie kolejnym rokiem strat dla rolników? W odpowiedzi prezentujemy ciekawe materiały z mediów dotyczące kluczowych tematów tj.: realne zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy, sposoby przeciwdziałania jej skutkom, problemy jakie generuje susza w Polsce a także zaplanowane działania na poziomie krajowym. Linki do wybranych materiałów na temat zagrożenia suszą:Więcej oCzy Polsce w 2020 grozi susza?[…]