październik 2021

Konsultacje społeczne SOOŚ

  • WIND-HYDRO 
Konsultacje SOOŚ PZRP

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie 21-dniowym, potrwają od 15 października do 5 listopada 2021 roku. … Czytaj więcej »Konsultacje społeczne SOOŚ