Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

Mała Energetyka Wiatrowa (MEW)

Informujemy, że pracownik firmy WIND-HYDRO został przyjęty na staż w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w zakresie tematu Małej  energetyki Wiatrowej (MEW) na terenach zurbanizowanych i wykorzystania nowoczesnych danych lotniczego skaningu laserowego LiDAR do optymalizacji lokalizacji turbin przydomowych.  Program stażowy przeprowadzany jest w ramach projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie!” realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Celem miesięcznego stażu będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania w planowaniu inwestycji MEW danych LiDAR a w szczególności numerycznego modelu terenu – NMT, numerycznego modelu pokrycia terenu – NMPT i sklasyfikowanej chmury punktów.  W ramach stażu firma WIND-HYDRO dostarczy dane LiDAR, które następnie w IMP PŁ zostaną poddane analizie w modelu przepływu mas powietrza za pomocą CFD (ang. Computational Fluid Dynamics).