Aktualności

Zapraszamy na Kongres Biogospodarki Łódź 2018

Kongres Biogospodarki Łódź 2018

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 zainteresuje nie tylko przedsiębiorców, naukowców czy samorządowców. Oprócz paneli i dyskusji zostaną, bowiem zaprezentowane spektakularne przykłady ekologicznych rozwiązań: samochody elektryczne, wolna od chemii żywność, sposoby na czystą wodę i walkę ze smogiem czy opracowana w Łodzi unikatowa technologia produkcji biopaliw. Na ekologii można zarobić, a… Czytaj więcej »Zapraszamy na Kongres Biogospodarki Łódź 2018

Zakończenie prac nad aktualizacją Metodyki

Metodyki do planów suszy

Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.10.2017 r. ukończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Prace realizowano w ramach w projektu pn. „Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego ze środków unijnych. Metodyka to zbiór metod, analiz i wytycznych realizacji dla… Czytaj więcej »Zakończenie prac nad aktualizacją Metodyki

Konferencja „Stop Suszy!” Metodyka, Warszawa 2017

Konferencja 2017

W dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odbyła się w ogólnopolska konferencja „STOP SUSZY” organizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Głównym celem konferencji była wymiana informacji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Wydarzenie odbyło się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania… Czytaj więcej »Konferencja „Stop Suszy!” Metodyka, Warszawa 2017

Projekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017

staż zobrazowanie danych

31 lipca 2017 r. zakończyliśmy w WIND-HYDRO miesięczny staż dwóch uczennic ZSETH. Staż realizowaliśmy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”. Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków UE w ramach EFSF, RPO Województwa Łódzkiego na lata… Czytaj więcej »Projekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017

Start projektu ESA: System Monitoringu Suszy

ESA

1 czerwca 2017 w siedzibie ESRIN (Centrum Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej) w Rzymie (Frascati) odbyło się spotkanie negocjacyjne projektu ”Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych” (ang. Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data, w skrócie S4D). W efekcie spotkania wyznaczono ostateczną datę uruchomienia projektu S4D finansowanego przez ESA… Czytaj więcej »Start projektu ESA: System Monitoringu Suszy

Konferencja „Środowisko Informacji” Warszawa 2016

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Środowisko Informacji”. W ramach II sesji plenarnej „Zasoby hydrologiczne i geologiczne”,  mieliśmy okazję przybliżyć uczestnikom zagadnienie identyfikacji i ryzyka suszy. Moderatorem naszej sesji był p.Tomasza Nałęcza z Państwowego Instytutu Geologicznego/ Państwowego Instytutu Badawczego. W prezentacji… Czytaj więcej »Konferencja „Środowisko Informacji” Warszawa 2016

Konferencja 2016: GIS w nowoczesnym przedsiębiorstwie mapywodkan.pl

mapy wodkan 2016

W dniach 28-29 września 2016 r. konferencja „mapywodkan.pl – GIS niezbędnym składnikiem w nowoczesnym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym”. Organizatorem wydarzenia na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Termy Uniejów była firma ESRI Polska. Podczas pierwszego dnia wydarzenia pośród prelegentów była również firma WIND-HYDRO. Tematyka naszego wystąpienia to: zakres nowych możliwości finansowania działań inwestycyjnych związanych z… Czytaj więcej »Konferencja 2016: GIS w nowoczesnym przedsiębiorstwie mapywodkan.pl

Systemy Informacji Przestrzennej – Chlewiska 2016

Systemy Informacji Przestrzennej

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przed samorządami terytorialnymi stoi wiele wyzwań. Platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie była konferencja „Wyzwania samorządu do roku 2020”. Podczas jednej z sesji wykładowych zaprezentowaliśmy „Systemy Informacji Przestrzennej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego- rola, wyzwania i dobre praktyki”. W prezentacji omówiliśmy rolę tych systemów a… Czytaj więcej »Systemy Informacji Przestrzennej – Chlewiska 2016

IV Forum BioGIS w Poznaniu zakończone. Edycja 2015

  • WIND-HYDRO 
BioGIS Lidar

W dniach 28-29 października 2015 r. w Poznaniu zorganizowano IV Forum BioGIS. Organizatorem był Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim wydarzenia był System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej – Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Tegoroczną edycję forum BioGIS poświęcono w… Czytaj więcej »IV Forum BioGIS w Poznaniu zakończone. Edycja 2015

Wyniki zapytania ofertowego nr 5Z/POKL/8.1.1/2015

usługa szkoleń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego nr 5Z/POKL/8.1.1/2015 z dnia 02.02.2015 r. dotyczącego organizacji szkolenia „Obsługa programu AutoCAD Map 3D 2014 bazowy”, „Obsługa programu AutoCAD 2014 zaawansowany” oraz „Obsługa programu Autocad Infraworks 2014” Pobierz wyniki zapytania ofertowego (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 5Z/POKL/8.1.1/2015 z dnia 02.02.2015 r. – realizacja szkoleń

szkoleń

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki: Obsługa programu AutoCAD Map 3D 2014 bazowy Obsługa programu AutoCAD Map 3D… Czytaj więcej »Zapytanie ofertowe nr 5Z/POKL/8.1.1/2015 z dnia 02.02.2015 r. – realizacja szkoleń

Wyniki zapytania ofertowego nr 4Z/POKL/8.1.1/2014

usługa szkoleń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego nr 4Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 12.12.2014 r. dotyczącego organizacji szkolenia „Wykorzystanie danych LiDAR w energetyce odnawialnej”. Pobierz wyniki zapytania ofertowego (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 4Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 12.12.2014 r. – przeprowadzenie szkoleń

szkoleń

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki: Wykorzystanie danych LiDAR w energetyce odnawialnej. Szczegóły dla zapytania ofertowego nr 4Z/POKL/8.1.1/2014… Czytaj więcej »Zapytanie ofertowe nr 4Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 12.12.2014 r. – przeprowadzenie szkoleń

Wyniki zapytania ofertowego nr 2Z/POKL/8.1.1/2014

usługa szkoleń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego nr 2Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. dotyczącego przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z tematyki „Edycja i Analizy GIS część II” oraz „Analizy przestrzenne”. Pobierz wyniki zapytania ofertowego (pdf)

Wyniki zapytania ofertowego nr 1Z/POKL/8.1.1/2014

usługa szkoleń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego nr 1Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. dotyczącego organizacji szkoleń: „Geostatystyka w GIS”, „Wykorzystanie języka Python w ArcGIS”, „Sprintmap. SWDE czyli dane na platformie ArcGIS”, „Techniki pomiarów GPS”. Pobierz wyniki zapytania ofertowego (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

usługa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki: Edycja i Analizy w GIS część II Analizy przestrzenne Szczegóły dla zapytania… Czytaj więcej »Zapytanie ofertowe nr 2Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

Zapytanie ofertowe nr 1Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

usługa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki: Geostatystyka w GIS Techniki pomiarów GPS Wykorzystanie języka Python w ArcGIS SprintMAP… Czytaj więcej »Zapytanie ofertowe nr 1Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

Nauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy

Nauka i biznes logo

W okresie od grudnia 2013 do sierpnia 2014 w firmie WIND-HYDRO realizowaliśmy projekt stażowy Nauka i Biznes to dobre połączenie! Finansowany w ramach działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt koordynował Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.… Czytaj więcej »Nauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy

ASYSTENT INNOWACJI II projekt stażowy FRP

asystent innowacji 2

ASYSTENT INNOWACJI II – wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego to nazwa projektu stażowego realizowanego przez przedsiębiorców. Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem zaś była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi. Projekt oferował nabycie doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji… Czytaj więcej »ASYSTENT INNOWACJI II projekt stażowy FRP

Konferencja Nauka dla Gospodarki – ŁSSE 2013

Nauka dla Gospodarki

XI Konferencja Regionalna „Nauka dla Gospodarki” odbyła się 2 grudnia 2013 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Odbywająca się corocznie impreza jest źródłem informacji o programach (krajowych i unijnych) umożliwiających finansowanie badań i rozwoju kariery naukowej. To także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń – miejsce, gdzie przedstawiciele środowiska akademickiego spotykają… Czytaj więcej »Konferencja Nauka dla Gospodarki – ŁSSE 2013

GIS Day 2013. Wydarzenie dla twórców i użytkowników GIS

BioGIS Lidar 2013

W tym roku nasza firma wspólnie z czasopismem Geodeta została sponsorem  corocznego święta użytkowników i twórców Systemów Informacji Geograficznej GIS day 2013. Wydarzenie miało miejsce 13 listopada w Łodzi. Organizatorami zostali: Zakład Geoinformacji, Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ przy wsparciu kół naukowych jednostki. Patronat nad… Czytaj więcej »GIS Day 2013. Wydarzenie dla twórców i użytkowników GIS

Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę – 2 staże w WIND-HYDRO

Transfer wiedzy

Program stażowy W miesiącu grudniu 2013 r. zakończyliśmy w naszej firmie realizację programu stażowego Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę. Podstawowym celem programu było wzmocnienie transferu wiedzy i powiązań sfery B+R, poprzez płatne staże w MŚP z województwa łódzkiego dla naukowców z regionu. Projekt koordynowało KDK Info Sp. z o. o.… Czytaj więcej »Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę – 2 staże w WIND-HYDRO

Seminarium Akademia Wiatru Koszalin 2011

Akademia Wiatru 2011

Akademia Wiatru ® została utworzona jako centrum wymiany kompetencji. To platforma szkoleniowa, której celem jest dzielenie się zdobytym know-how w dziedzinie energetyki wiatrowej. W swojej działalności wyspecjalizowała się w specjalistycznych szkoleniach z branży energetyki wiatrowej. Tegoroczne spotkanie jest już szóstą edycją wydarzenia. Tematyka spotkania została zaproponowana przez samych uczestników. Jest… Czytaj więcej »Seminarium Akademia Wiatru Koszalin 2011

III Forum Ekoenergetyczne Polkowice 2011

3 Forum Polkowice 2011

III Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach to wydarzenie organizowane dla przedstawicieli firm z sektora ekoenergetyki, stowarzyszeń oraz instytucji państwowych i samorządowych. To na tych podmiotach spoczywa ciężar programu rozwoju alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Również firmy WIND-HYDRO nie mogło tam zabraknąć. Forum Ekoenergetyczne to cykliczne wydarzenie, które ma na celu przybliżenie… Czytaj więcej »III Forum Ekoenergetyczne Polkowice 2011