Czy mamy już suszę? Aktualne dane

Zapraszamy do artykułu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Czy już mamy suszę? Trzymamy rękę na pulsie”.  A w nim najnowsza ocena zagrożenia zjawiskiem suszy, uzyskana na podstawie danych  z projektu S4D (realizowanego dla ESA przez konsorcjum firm z WIND-HYDRO jako Liderem).

W tekście znajdziemy interesujące informacje z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy, potrzeby retencji, programu renaturyzacji a także wyjaśnienie dlaczego także zimą obserwujemy suszę.

Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej Wód Polskich, gdzie na bieżąco będą prezentowane informacje o sytuacji meteorologiczno- hydrologicznej- zgodnie z hasłem zjawisko suszy jest wielowymiarowe i ma swoją dynamikę a warunki pogodowe mogą ulec zmianie.

Tekst dostępny na stronie www.wody.gov.pl/aktualnosci

Mapa Polski obrazująca wilgotność gleby na głębokości 28-100cm, www.wody.gov.pl
Źródło: www.wody.gov.pl

Powagę problemu suszy w sezonie zimowym sygnalizują także media. Konsekwencje suchej zimy – zanikania opadów śniegu dla rolników  i samego środowiska w materiale TVN24 Sucha zima.

Na mapie Polski na czerwono oznaczono obszary z deficytem opadów- wskaźnik SPI3, TVN24, źródło danych www.wody.gov.pl
Na czerwono oznaczono obszary z deficytem opadów
TVN24- źródło danych www.wody.gov.pl