Czy mamy już suszę? Podajemy aktualne dane

Zapraszamy do artykułu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Czy już mamy suszę? Trzymamy rękę na pulsie”.  A w nim najnowsza ocena zagrożenia zjawiskiem suszy, uzyskana na podstawie danych  z projektu S4D. (Projekt Service for Drought realizowany dla ESA przez konsorcjum firm z WIND-HYDRO jako Liderem).

W tekście znajdziemy interesujące informacje z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy, potrzeby retencji, programu renaturyzacji a także wyjaśnienie dlaczego także zimą obserwujemy suszę.

Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej Wód Polskich. Na bieżąco będą tam prezentowane informacje o sytuacji meteorologiczno- hydrologicznej, a wszystko zgodnie z hasłem zjawisko suszy jest wielowymiarowe i ma swoją dynamikę a warunki pogodowe mogą ulec zmianie.

Całość tekstu udostępniono na stronie www.wody.gov.pl/aktualnosci

Mapa Polski obrazująca wilgotność gleby na głębokości 28-100cm, www.wody.gov.pl, artykuł PGW WP Czy mamy już suszę
Źródło: www.wody.gov.pl

Powagę problemu suszy w sezonie zimowym sygnalizują także media ogólnopolskie. Szczególnie polecamy materiał TVN24 Sucha zima, a w nim konsekwencje suchej zimy – zanikania opadów śniegu dla rolników  i samego środowiska.

mapa Polski na czerwono obszary z deficytem opadów- wskaźnik SPI3, TVN24, źródło danych www.wody.gov.pl, artykuł Czy mamy suszę w Polsce
Na czerwono oznaczono obszary z deficytem opadów
TVN24- źródło danych www.wody.gov.pl