XIII Europejskie Forum Gospodarcze 2020– Sesja: reagowanie na suszę

XIII Europejskie Forum Gospodarcze 2020

EFG to ważne cyklicznie wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, poruszające różnorodne tematy gospodarcze. Forum to miejsce eksperckiej debaty nad rozwojem przedsiębiorczości, to także miejsce wymiany inspiracji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami szczególnie małych i średnich firm.  

W tegorocznej edycji Forum firma WIND-HYDRO wraz z PGW WP zostali partnerami merytorycznymi XV sesji panelowej. Temat sesji „Adaptacja czy/ i kryzysowe reagowanie na suszę – wyzwania dla gospodarki i społeczeństwa” moderowała dr Małgorzata Stolarska – ekspert ds. hydrologii i suszy w naszej firmie oraz kierownik merytoryczny Stop Suszy!

XV sesja – zagadnienie suszy

W panelu poświęconym wyzwaniom społeczno-gospodarczym jakie stwarza zjawisko suszy uczestniczyli: Magdalena Filipiak – Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Marta Pabich- Makoska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

W tematykę sesji wprowadziło omówienie specyfiki warunków i prognoza dla zjawiska suszy w województwie w kontekście zmian klimat, a także ocena potencjału województwa dla wdrażania działań przeciwdziałających skutkom tego zjawiska.

Podczas panelu dyskutowano nad tematami związanymi z regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania skutkom suszu na poziomie administracji planistycznej w gospodarce wodnej i planowaniu przestrzennym. Omówiono również kwestię pragmatycznej roli dokumentów planistycznych różnych szczebli dla realizacji działań mających na celu zmniejszanie skutków suszy oraz ich powiązań z Planem przeciwdziałania skutkom suszy.

Podczas sesji nie zabrakło zagadnień dotyczących działań o charakterze inwestycyjnym wdrożonych jak i zaplanowanych w województwie łódzkim. Podano przykłady zadań realizowanych przez PGW WP w Łódzkiem tj. zadanie utrzymaniowe w korycie rzeki Pilicy. Zwrócono również uwagę na szczególną rolę edukacji dla realizacji działań przeciwdziałających skutkom suszy- zarówno tej realizowanej na szczeblu administracji jaki w wymiarze ogólnospołecznym.

W imieniu organizatorów zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia, gdzie można zapoznać się z podsumowaniem każdego dnia EFG 2020. Zapraszamy również na kanał YouTube organizatorów, na którym udostępniono nagranie z przebiegu II dnia wydarzenia (sesja XV rozpoczyna się od 6:14:40).

W tym roku Europejskie Forum Gospodarcze odbywa się w dniach 2-4 grudnia 2020 r. w formule online.