Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych – projekt PPSS a akwakultura

  • WIND-HYDRO 
konferencja ryby 2019

Projekt planu przeciwdziałania sutkom suszy został zaprezentowany szerokiemu gronu odbiorców z branży rybołówstwa podczas XLIV Szkolenia -Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych, organizowanej równolegle z kolejną edycją Technologicznych Targów Akwakultury w Gdyni. W dniu 17 października 2019 r. w ramach sesji tematycznej: Fundusze unijne i kwestie prawno-administracyjne, kierownik projektu dr Małgorzata Stolarska przybliżyła uczestnikom temat Wzajemne zależności i proponowane rozwiązania w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w odniesieniu do akwakultury.

Zaprezentowano założenia planistyczne dokumentu PPSS, uwypuklono przede wszystkim zakres merytoryczny odnoszący się do retencji wody w stawach rybnych i ich wpływu na kształtowanie obiegu wody w małych zlewniach. Ważnym zagadnieniem była także treść rozdziału zasobów wód powierzchniowych między użytkowników wód i wskazanie działań skierowanych do sektora akwakultury dla przeciwdziałania skutkom suszy w ich działalności.

XLIV szkolenie-konferencja hodowców ryb łososiowatych, Technologiczne Targi Akwakultury
Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych

Serdecznie dziękujemy organizatorowi Stowarzyszeniu Producentów Ryb Łososiowatych za zaproszenie do udziału w wydarzeniu.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.targi.sprl.pl do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz prezentacjami prelegentów.