Konferencja Stop suszy! już jesienią. 6 październik 2020.

stop suszy konferencja 2020

Serdecznie zapraszamy na trzecią ogólnopolską konferencję Stop suszy!

Spotkanie Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie rozpocznie się 6 października 2020 r., o godz. 10.30. Całość wydarzenia zostanie realizowana w trybie online, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

stop suszy konferencja 2020

W agencie spotkania oprócz podsumowania prac nad Planem przeciwdziałania skutkom suszy, znajdzie się także ekspercka debata oraz kwestie praktycznego wykorzystania treści dokumentu przez samorządy.

Przypominamy, że PPSS jest pierwszym strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce, który dotyczy przeciwdziałania skutkom suszy. Jeszcze w tym roku zostanie on przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Formularz rejestracyjny na konferencję dostępny jest na stronie stopsuszy.pl tylko do 30 września!

Organizatorem wydarzenia jest PGW Wody Polskie, a patronem honorowym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W imieniu organizatorów konferencji informujemy, że można już zadawać pytania dotyczące projektu PPSS. Pytania prosimy wysyłać na adres pytania.stopsuszy@wide-vision.pl 

Zapraszamy do rejestracji i udziału w ostatniej już konferencji Stop suszy!

Agenda konferencja 2020, Stop suszy!