Konferencja Stop Suszy – Warszawa 2017

Plakat konferencja stop suszy, metodyka, 2017
Konferencja Stop suszy poświęcona Metodyce

W dniu 27 września w Warszawie WIND-HYDRO uczestniczyło w konferencji „STOP SUSZY” organizowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Konferencja poświęcona była wymianie informacji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas wydarzenia swoje prezentacje przedstawił również zespół WIND-HYDRO.

Szczegółowy program konferencji dostępny pod poniższym linkiem:

stopsuszy.pl/zapraszamy-na-konferencje

Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz galerią zdjęć z wydarzenia.