Konferencja Stop Suszy – Warszawa 2017

Konferencja Stop suszy poświęcona Metodyce

W dniu 27 września w Warszawie odbyła się konferencja „STOP SUSZY” organizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Konferencja poświęcona była wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas wydarzenia swoje prezentacje przedstawił również zespół WIND-HYDRO.

Szczegółowy program konferencji zawiera agenda, dostępna pod linkiem:

//stopsuszy.pl/zapraszamy-na-konferencje/

Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz galerią zdjęć z wydarzenia.

//stopsuszy.pl/konferencja-stop-suszy/