Konferencja Stormwater Poland 2020 Deszcz Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji STORMWATER POLAND 2020  w dniach 3-5 marca 2020 w Gdańsku. Hasło tegorocznego spotkania to „Deszcz Inspiracji”. Stormwater Poland to największa konferencja poświęcona tematyce wód opadowych, wyznaczająca nowe trendy w gospodarowaniu nimi jako cennym zasobem.

Tematyka spotkania została ujęta w 5 sesji podzielonych na 2 dni:

4 marca (środa)

  1. To musimy zrobić dla naszych dzieci! – wyzwania jakie rzuca nam klimat.
  2. Inspiracje deszczowe- dzielimy się dobrymi praktykami.
  3. We’re Digital- rozwiązania informatyczne dla odwodnień na miarę XXI wieku.

5 marca (czwartek)

  • Jak robią to nasi sąsiedzi – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
  • Powodzie miejskie- jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki.

W szczególności zachęcamy do udziału w pierwszym bloku tematycznym, gdzie wśród prelegentów swoje wystąpienie nt. „Stop suszy ! – Proaktywność  w przeciwdziałaniu skutkom suszy.” przedstawi Małgorzata Stolarska kierownik merytoryczny opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

dr Małgorzata Stolarska, PGW Wody Polskie i WIND-HYDRO, prelegent konferencji Stormwater Poland 2020- Deszcz Inspiracji
retencja.pl/konferencje
Stormwater 2020, Stop suszy ! – Proaktywność  w przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Konferencja Stormwater Poland 2020, Deszcz Inspiracji

Europejskie Centrum Solidarności  pl. Solidarności 1, Gdańsk

Część warsztatowa 3 marca, część konferencyjna 4 -5 marca

Rejestracja na stronie stormwater.retencja.pl