I Konferencja Wodna na Żywiecczyźnie „Liczy się każda kropla”.

W imieniu organizatorów  I Konferencji Wodnej na Żywiecczyźnie „Liczy się każda kropla” dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w dyskusję.

Spotkanie z 13 lipca 2021 roku było pierwszym w regionie wydarzeniem skupiającym się na kwestii ochrony zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów, biznesu, instytucji jak i organizacji pozarządowych.

W agendzie spotkania oprócz przedstawienia Koalicji Dbamy o wodę, znalazły się panele merytorycznego poświęcone: zagadnieniu wody w ujęciu globalnym prezentowanym przez Centrum UNEP/GRID- Warszawa,   prezentacja wniosków z raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie przez zespół WIND-HYDRO, projekt rozbudowy sieci wod-kan w powiecie żywieckim realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, bieżące projekty i programy realizowane lub wspierane przez PGW Wody Polskie oraz tematowi ekosystemów w ramach projektu Re:Generacja realizowanego przez Centrum UNEP/GRID.

Przypomnijmy, że raport o zmianach klimatycznych regionu opracowany przez zespół WIND-HYDRO na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę”, stanowi unikalne w skali kraju opracowanie obrazujące sytuację hydrologiczną oraz przebieg zmian klimatu jak i ich skutki dla obecnych i przyszłych zasobów wody niezbędnych dla rozwoju gospodarczego Żywiecczyzny.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem, zawarto w nim nie tylko wyniki analiz hydrologicznych i klimatycznych, trendów zmian klimatu i ich skutków dla regionu w zakresie zasobów wody, ale także propozycje działań adaptacyjnych do realizacji już od teraz przez wszystkich od samorządów, przedsiębiorców, instytucji, organizacji pozarządowych po mieszkańców.  Ze względu na swoje walory naukowe raport otrzymał patronat PGW Wody Polskie oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Informacje na temat publikacji „Raport: Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie” jak i sam raport zostały udostępnione na stronie Koalicji.  

Koalicja „Dbamy o Wodę” to inicjatywa na rzecz partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych. Celem głównym jest ochrona zasobów wodnych regionu Żywiecczyzny. Założycielami Koalicji są firmy działające w regionie – Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec. Koalicję tworzą aktualnie te cztery – Koalicjanci założyciele oraz Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Żywiecka Fundacja Rozwoju. Szczegóły dostępne stronie na są na stronie Koalicji.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z konferencji.