Konsultacje społeczne SOOŚ

  • WIND-HYDRO 
Konsultacje SOOŚ PZRP

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie 21-dniowym, potrwają od 15 października do 5 listopada 2021 roku.  W postępowaniu prowadzonym w ramach SOOŚ każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją, każdy zainteresowany ma możliwość złożenia uwag i wniosków do projektów planów lub ich aktualizacji wraz z ich prognozami .

Wnioski i uwagi w ramach SOOŚ można składać na specjalnie przygotowanym interaktywnym formularzu uwag i wniosków. Dostęp do formularza poprzez stronę https://stoppowodzi.pl/konsultacje/formularz-soos/ możliwy jest tylko do 5 listopada 2021 r.

Szczegóły dotyczące sposobów składania uwag i wniosków zamieszczono  w Instrukcji dostępnej na stronie https://stoppowodzi.pl/soos/

W ramach procedury SOOŚ zaplanowano 3 spotkania konsultacyjne w formule online, dedykowane wybranym obszarom dorzeczy. Terminy spotkań to:  26, 27 i 28 października 2021 r. Po szczegółowe informacje na temat spotkań zapraszamy na stronę https://stoppowodzi.pl/spotkania-konsultacyjne-soos/

Zachęcamy zainteresowanych do rezerwacji terminów i uczestnictwa w spotkaniach.