VI Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018

Kongres Biotechnologii 2018

W dniu 24 września 2018 r. w Łodzi odbyła się już szósta edycja Kongresu Biogospodarki. Tematyka wydarzenia skupiona była wokół zagadnień biogospodarki w aspekcie wyzwań społecznych, naukowych, ekonomicznych a także ekologicznych. Całość obszernego programu podzielono na sesje tematyczne.

W ramach sesji C2 – Żywność wysokiej jakości w erze biotechnologii, WIND-HYDRO miało przyjemność zaprezentować uczestnikom zagadnienie Technik satelitarnych w inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie.

Zachęcamy do pobrania naszej prezentacji pod linkiem organizatora.

Kongres Biogospodarki, slajd tytułowy "Techniki satelitarne w inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie"
Kongres Biogospodarki 2018

W prezentacji wyjaśniamy przede wszystkim zastosowanie technologii satelitarnych w rolnictwie. Szczególnie kwestię istniejących możliwości satelitarnego monitoringu gleb i wegetacji oraz zjawisk ekstremalnych tj. susze. Warto zapoznać się także opisanymi w niej z ideami i ciekawostkami o satelitarnych aplikacjach dla rolnictwa.

Przykładem praktycznego zastosowania danych satelitarnych jest właśnie realizowany przez WIND-HYDRO projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej pn. Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych (skrót Service 4 Drought). Więcej informacji o projekcie ESA można znaleźć na stronie projektu.