VI Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018

W dniu 24 września 2018r w Łodzi odbyła się szósta edycja Kongresu Biogospodarki. Tematyka wydarzenia skupiona była wokół zagadnień biogospodarki w aspekcie wyzwań społecznych, naukowych, ekonomicznych a także ekologicznych.

W ramach sesji C2 – Żywność wysokiej jakości w erze biotechnologii, mieliśmy przyjemność zaprezentować uczestnikom zagadnienie Technik satelitarnych w inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie.

Kongres Biogospodarki, slajd tytułowy "Techniki satelitarne w inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie"
Kongres Biogospodarki 2018

W prezentacji skupiliśmy się głównie na przedstawieniu zastosowaniu technologii satelitarnych w rolnictwie, w tym: możliwości satelitarnego monitoringu gleb i wegetacji oraz zjawisk ekstremalnych tj. susze. Przybliżyliśmy idee i ciekawostki z zakresu satelitarnych aplikacji dla rolnictwa działających w trybie on-line. Prezentacja dostępna pod linkiem

Opowiedzieliśmy także o zastosowaniu danych satelitarnych w suszy na przykładzie realizowanego przez WIND-HYDRO projektu Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum. pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Więcej informacji o projekcie ESA można znaleźć na stronie projektu.