Nasz zespół

dr Małgorzata Stolarska WIND-HYDRO hydrolog

dr Małgorzata Stolarska

Ekspert ds. hydrologii i suszy
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii ze specjalnością Hydrologia. Ekspert w dziedzinie analiz środowiskowych z wykorzystaniem narzędzi GIS, specjalista ds. zasobów wód powierzchniowych i hydrologii rolniczej. Ekspert w zakresie implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce – kierownik w projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – portal esusza.pl. Kierownik merytoryczny projektu "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy". Od 2014 r. pełni funkcję kierownika ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi.

Grzegorz Łukasiewicz zespół WIND-HYDRO

Grzegorz Łukasiewicz

CEO, Ekspert ds. GIS
Doświadczony praktyk i szkoleniowiec w zakresie tworzenia analiz środowiskowych i map uwarunkowań lokalizacyjnych dla różnorodnych projektów energetyki wiatrowej i wodnej. Ekspert we wdrażaniu technologii GIS w przedsiębiorstwach i w nawiązywaniu powiązań między biznesem i nauką. Specjalista wielokryterialnych analiz przestrzennych w technologii GIS i LiDAR. Nadzorca i autor prac w zakresie danych satelitarnych i modelu WRF dla serwisu esusza.pl w projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W projekcie "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy" pełnił funkcję specjalisty ds. baz danych i GIS.