Prezentacja w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi