Projekt ESA- Service 4 Drought

1 czerwca 2017 w siedzibie ESRIN (Centrum Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej) w Rzymie (Frascati) odbyło się Spotkanie Negocjacyjne Projektu „Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych” finansowanego przez ESA.

Ustalona data uruchomienia prac w projekcie to 1 lipca 2017 r.

Krótki opis projektu S4D został udostępniony na stronie lidera projektu: windhydro.pl/projekt-esa-pl/


The Negotiation Meeting „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data” took place on June 01, 2017 at ESRIN (the ESA Centre for Earth Observation) in Roma Fracsati (Italy).

The Kick of the Project was started on the July 1st 2017.

Short description of the S4D Project has been placed on the (project leader) website windhydro.pl/projekt-esa-eng/