info@windhydro.pl     ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź     tel. +48 696 017 410

W WIND-HYDRO łączymy interesy biznesu i środowiska. Wspomagamy rozwój energetyki wiatrowej, pomagamy zrozumieć, przewidywać
i przeciwdziałać zjawisku suszy oraz przeprowadzamy wielkoobszarowe analizy przestrzenne i hydrologiczne w technologii GIS i LiDAR.

 

 

UWAGA!

 

STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY!

OTWARCIE NOWEJ STRONY 21 KWIETNIA 2021 R.

info@windhydro.pl

ul. Opiekuńcza 19
93-411 Łódź

+48 696 017 410 

NIP: 7292388048
REGON: 100255978