SERWIS SUSZY

logotyp projektu ESA pn. Service 4 Drought

W ramach projektu Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum.pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) opracowywany jest system przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych (dane in-situ) oraz ich fuzja z danymi satelitarnymi. Efektem prac jest zbudowanie Serwisu w formie Platformy Internetowej, która będzie dostarczać w sposób operacyjny, mapy zasięgu suszy oraz prognozy jej wystąpienia, wraz z wyceną wymiernego wpływu warunków suszy na wybrane sektory gospodarki.

Serwis suszy udostępniony zostanie od lutego 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z mapami danych opracowanych w ramach projektu S4D dla wskaźników SPI i SPEI dla poszczególnych dekad.