SERWIS SUSZY

W ramach projektu opracowany zostanie system przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych (dane in-situ) oraz ich fuzji z danymi satelitarnymi. Celem jest zbudowanie operacyjnego Serwisu w formie Platformy Internetowej, która będzie dostarczać w sposób operacyjny, mapy zasięgu suszy oraz prognozy jej wystąpienia, wraz z wyceną wymiernego wpływu warunków suszy na wybrane sektory gospodarki.

Planowany czas uruchomienia Serwisu to III kwartał 2019r.