Aktualizacja metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy

Nazwa projektu: Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Okres realizacji projektu: 06.2017-10.2017

Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis: Przedmiotem prac było sporządzenie metodyki dla opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy czyli określenie zbioru metod i instrukcji dla ich realizacji. Celem metodyki jest bowiem by gwarantowała ona stworzenie spójnego dokumentu o określanej strukturze, zgodnego ze standardami europejskimi sformułowanymi przez Komisję Europejską (w tym EDO- Europejskie Centrum Obserwacji Suszy) i zgodnego z aktualnym stanem prawa krajowego.

Zakres prac: Część 1. Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy:

1.1. Etap I – Analiza planów lub projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analiza aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy;

1.2. Etap II – Aktualizacja opracowania pn.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania” z 2013 r.  (do pobrania metodyka opracowanie)

Część 2. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

2.1. Przygotowania serwisu internetowego na serwerach Zamawiającego i zasilanie go treściami

2.2. Przygotowanie bannerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji

2.3. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego

2.4. Organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem ekspertów