Analiza wariantowa-rozbudowa farmy wiatrowej Kamieńsk

Nazwa projektu: Analiza wariantowa rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk

Okres realizacji: 04.2008 – 07.2008

Zamawiający: Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o. o.

Zakres prac: Opracowanie koncepcji merytorycznej możliwych wariantów rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk koło Bełchatowa. Wskazanie ilości oraz typu zastosowanych wiatraków, ich wpływu na istniejącą farmę wiatrową oraz opracowanie prognozy zasobów energetycznych.

W ramach prac przeprowadzono również aktualizację baz danych GIS oraz wykonano analizy przestrzennej na potrzeby OOŚ ww. inwestycji. Przeprowadzona została także szczegółowa analiza warunków wiatrowych dla istniejących i planowanych lokalizacji turbozespołów (model CFD WindSim) oraz porównanie pola prędkości wiatru otrzymanego z modeli tradycyjnych (WAsP lub MS-Micro).