Infostrada Kujaw i Pomorza

Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej  

Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu:  02.2014 – 03.2015

Odbiorca prac: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu

Opis: Celem projektu było wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez poprawienie efektywności działań administracji samorządowej oraz podniesienie jakości usług publicznych. W ramach projektu wdrożona została platforma internetowa (portal), na której  udostępniono pakiety usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Integralną częścią serwisu są systemy generowania i obiegu dokumentów, poprawiające jakość obsługi obywateli i usprawniające procesy wewnątrz urzędów.

Link do ogólnodostępnego geoportalu: http://geoportal.mojregion.info/

Zakres prac: Pozyskanie i kalibracja danych (w tym załączników kartograficznych oraz wybranych treści uchwał Miejscowych Planów Zagospodarowania oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) implementowanych do  tworzonego systemu z obszaru ponad 120 jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokonanie aktualizacji baz danych przestrzennych wczytywanych do systemu  opracowywanego w projekcie.

Infostrada