Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi

Nazwa projektu: „Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 03.2019- 06.2019

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego w Łodzi.

Zakres prac: realizacja szkolenia specjalistycznego w zakresie GIS dla nauczycieli kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej (60 godzin).