Mapy uwarunkowań lokalizacji dla farmy wiatrowych

Nazwa projektu: Analizy przestrzenne wielokryterialne w postaci map uwarunkowań lokalizacji dla farmy wiatrowych

Okres realizacji: 12.2009-12.2011

Zamawiający: TWE  S.A. w Warszawie

Zakres prac: Wykonanie prac specjalistycznych w zakresie opracowania i wdrożenie platformy GIS Server umożliwiającej prowadzenie prac projektowo-koncepcyjnych wraz z prezentacją wyników w postaci internetowego serwisu mapowego, przygotowanego w oparciu o materiały planistyczne oraz obszaru inwestycji farm wiatrowych. W ramach realizowanych zadań dokonano wstępnej lokalizacji turbin wiatrowych (produktywność, analiza akustycznej, zasięg cienia) wraz z fotograficzną dokumentacją terenową. Czynny udział w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących planowanych inwestycji.