Nadzór przyrodniczy dotyczący przeprowadzenia robót na Kanale Rogulickim i Środkowym

Nazwa projektu: Nadzór przyrodniczy dotyczący przeprowadzenia robót utrzymaniowych na Kanale Rogulickim i Kanale Środkowym nałożony w treści decyzji RDOŚ

Okres realizacji projektu:  07.2016-10.2016

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Zakres prac: Nadzór przyrodniczy nad pracami utrzymaniowymi na Kanale Rogulickim i Środkowym. Kontrola jakości i sposobu przeprowadzania prac pod kątem zgodności z Raportem oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz decyzją RDOŚ w Łodzi.

W zakresie szczegółowym zadań wykonywane zostały m.in. analizy przestrzenne z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS) służące w dalszych działania do utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.