Określenie stref mieszania w zlewni rzeki Silnica

Nazwa projektu: Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej – rzeka Silnica

Okres realizacji projektu: 05.2014-09.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Opis: Opracowanie metodyki wyznaczania stref mieszania, z analizą obecnych metod i przedstawieniem wytycznych dla różnych typów cieków w całej Polsce. W tym celu dokonano identyfikacji substancji priorytetowych i określenia stref mieszania w zlewni pilotażowej (rzeki Silnicy). Opracowanie realizuje zalecenia UE w zakresie wyznaczania stref mieszania i stanowi dostosowany do specyfiki Polski zbiór metodyczny dla prowadzenia oceny możliwości i sposobu wyznaczania stref mieszania. Opracowanie zawiera zakres warunków jakie muszą być spełnione by doszło do wyznaczenia strefy mieszania zebranych w formie listy ograniczeń oraz kryteriów i zakresu danych koniecznych do przeprowadzenia obliczeń.

Zakres prac: Projekt obejmował prace terenowe oraz merytoryczne nad przygotowaniem wielopoziomowego podejścia w wyznaczania stref mieszania na przykładzie analizy zrzutów w zlewni Silnicy. Dokonano analizy zrzutów w zlewni rzeki Silnicy za okres 2008-2013 oraz określono rozmiar stref mieszania wraz z podaniem źródeł charakterystyk wejściowych.