Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb MPZP miasta Łodzi

Nazwa projektu: Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi

Okres realizacji projektu:  04.2012-11.2012

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Opis: Przygotowanie 3 opracowań ekofizjograficznych podstawowych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza – Uchwała Nr XCIII/1704/10 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych – Uchwała Nr XXXI/558/12 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej – Uchwała Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Zakres merytoryczny opracowania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298).