Opracowanie koncepcji i bazy danych oraz wykonanie map i analiz środowiskowych

Nazwa projektu: Opracowanie koncepcji i bazy danych oraz wykonanie map i analiz środowiskowych

Okres realizacji projektu:  09.2012-05.2013

Zamawiający: w4e Centrum Energii Wiatrowej Aneta Gocek

Zakres prac: Opracowanie koncepcji oraz bazy danych i wykonanie map oraz analiz środowiskowych GIS w ramach projektu farm wiatrowych Silesia (gmina Polska Cerekiew, gmina Pawłowiczki)- pod przygotowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej przyłączeniowej wewnętrznej dla farmy wiatrowej.

W ramach prac wykonano opracowanie materiałów kartograficznych  do celów koncepcyjno- projektowych.  Przygotowane zostały także dane rastrowe, analizy GIS w ramach raportu OOŚ wraz z wyznaczeniem zasięgu oddziaływania.