Opracowanie w zakresie GIS projektu planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie

Nazwa projektu: Opracowanie w zakresie GIS projektu planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narazonych na jej skutki.

Zadanie realizowane w ramach: Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Okres realizacji projektu: umowa 02.2012-08.2012

Odbiorca prac: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zakres prac: Realizowano prace w zakresie przygotowania materiałów dotyczących zasobów wód powierzchniowych z obszaru RZGW Szczecin, z zakresu obliczeń i analiz danych meteorologicznych, agrometeoroligicznych i hydrologicznych.

Wykonane zostały również prace eksperckie wspomagające realizację prac specjalistycznych w zakresie baz danych przestrzennych (dane wektorowe i rastrowe) i analizy GIS z obszaru RZGW Szczecin. W ramach prac opracowane zostały nowe zintegrowane warstwy informacyjne (tematyczne) GIS dla poszczególnych etapów projektu. Wykonano graficzną wizualizację wyników projektu w tym opracowań kartograficznych- map dla projektów z zakresu obszarów, intensywności,  występowania suszy i obszarów z regionu RZGW Szczecin narażonych na skutki suszy, a także map wskaźnikowych wytycznych do sporządzenia ppss.