POKL- Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej

Nazwa projektu: Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim

Okres realizacji: 09.2014- 05.2015, wniosek 06.2014 do 02.2015

Dysponent środków: Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

Opis: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VIII  Regionalne Kadry  Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Rezultat projektu:  podniesienie kwalifikacji pracowników oraz  kompetencji, a tym samym wzrost konkurencyjność i efektywności działania firm w zakresie nowoczesnych rozwiązań analitycznych, technologicznych i projektowych z branży energii odnawialnej

Zakres działań: Projekt polegał na objęciu wsparciem zwiększającym kompetencje 4 pracowników z 3 MŚP (w tym WIND-HYDRO) działających w branży  energii odnawialnej na terenie woj. łódzkiego. Podwyższenie i nabycie nowych kwalifikacji w zakresie nowoczesnych rozwiązań analitycznych, technologicznych i projektowych w energii odnawialnej odbyło się w trzech blokach szkoleniowych. Cykle szkoleniowe zakończone były certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje z danego zakresu. Tematy bloków tematycznych dotyczyły zastosowania w branży energii odnawialnej: modeli analizy wiatru w tym UrbaWIND, analiz i wykorzystania danych LiDAR, GIS, GPS; technik termowizyjnych ITC, audytu efektywności energetycznej, obsługi programów do analiz i projektowania m.in.:  AutoCAD Map 3D, Autodesk Infraworks oraz uzyskania certyfikatów ECDL GIS.