System GIS dla MPWiK w Skarżysku – Kamiennej

Nazwa projektu: Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) w Miejskim  Przedsiębiorstwie  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

Okres realizacji projektu:  10.2015-12.2016

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Zakres prac: Przeprowadzenie prac analitycznych i wdrożeniowych systemu zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną wraz z dostawą oprogramowania GIS i przeprowadzanie cyklu szkoleń dla użytkowników (pracowników MPWiK). W ramach prac dokonano integracji systemu GIS z nową bazą danych dotyczącą sprzedaży wody.