Tabletowa szkoła – nauczanie narzędziami TIK

Nazwa projektu: Tabletowa szkoła – nauczanie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu: 04.2018-06.2018

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Zakres prac: Realizacja zadania nr 2 w projekcie, tj. przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Systemy Informacji Geograficznej -GIS” wraz z doradztwem dla nauczycieli kształcenia ogólnego na poziomie Szkoły Podstawowej.