Raport innowacyjności z wykorzystaniem narzędzia IMP3rove

raport innowacyjności FRP

30 grudnia 2020 r. zakończyło się w WIND-HYDRO wdrażanie usługi doradczej Zwiększenie potencjału do zarządzania innowacją, świadczonej przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.  Usługa ta polegała na bezpłatnej ocenie wdrażania innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle konkurencji.

W ramach usługi przeprowadzony został audyt innowacyjności cyfrowej w zakresie m.in.: benchmarkingu, organizacji i zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie.  Na podstawie danych z audytu otrzymaliśmy indywidualny dla naszej firmy raport oceniający zdolność do zarządzania innowacjami i poziom innowacyjności firmy na tle branży. Raport opracowało grono ekspertów z wykorzystaniem narzędzia brenchmarketingowego IMP3rove. Dodatkowo przygotowany został plan rozwoju innowacji w naszej firmie wraz z harmonogramem i rekomendacjami do wdrożenia.

Całość usługi realizowana była w ramach projektu Enhancing the Innovation Management Capacities of SMEs, w programie Horyzont 2020.

FRP w Łodzi jako ośrodek EEN i Krajowej Sieci Innowacji posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Dziękujemy serdecznie Fundacji za współpracę.